VacaturesProfiel organisatie

Transparant, Centrum voor GGZ, is een jonge, kleinschalige GGZ-instelling zonder winstoogmerk, die gesticht is door ervaren professionals.
Transparant Next, ook een stichting zonder winstoogmerk, heeft als doel de ondersteuning van de GGZ in de huisartsenpraktijk. Transparant Next is nauw betrokken bij de huidige ontwikkelingen in de GGZ, zoals de Juiste Zorg op de Juiste Plaats. Zowel Transparant als Transparant Next hebben kwaliteit van zorg als hoogste doel in het vaandel staan.

Bij Transparant werken in totaal 40 professionals waaronder psychiaters, psychologen, psychotherapeuten, maatschappelijk werkenden en verpleegkundigen, die zorg dragen voor patiënten met psychiatrische stoornissen en hun naasten. Zij doen dit met aandacht voor het individuele, met toewijding en respect, gebaseerd op gestandaardiseerde, evidence-based behandelingen volgens de richtlijnen. Daarnaast is er een kleine ondersteunende staf. We bedienen zo’n 800 à 900 cliënten per jaar.

Zowel voor patiënten als voor de professionals wordt in deze tijden van verandering en bezuiniging een veilig behandelklimaat geschapen. De dagelijkse gang van zaken van Transparant wordt aangestuurd door de Raad van Bestuur waarbij soberheid in de financiële huishouding een belangrijk aandachtspunt is. Het is een collegiaal bestuur met onderlinge taakverdeling en gezamenlijke verantwoordelijkheid. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.Wij zoeken een
PSYCHIATER
8-16 uur per week

Informatie en sollicitatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Liesbeth van Londen, tel.: 06-25371612 of via het secretariaat tel.: 071-5125068 en info@transparant-leiden.nl

N.B.: Transparant vraagt van iedere nieuwe professional een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
Wij zoeken een
PROJECTMANAGER ICT en SYSTEEMBEHEERDER
8-16 uur per week

De functie:
Als projectmanager ICT geeft u leiding aan en bent u eindverantwoordelijk voor de strategische beleidsvorming op ICT gebied en de bijbehorende aansturing, ontwikkeling, dienstverlening en resultaten. Verder bent u de sparringpartner en adviseur richting het bestuur, de professionals en medewerkers.
Wij zoeken:
Een projectmanager ICT met ervaring in de zorg. U heeft een sterke en heldere visie op ICT (mogelijkheden) en weet deze uit te dragen en neer te zetten binnen Transparant.
• Een opleiding op academisch niveau en ruime ervaring in een soortgelijke integraal verantwoordelijke managementpositie binnen een complexe organisatie.
• Organisatiesensitief, uitstekend in staat om constructief samen te werken met (medische) professionals in de GGZ.
• Een toekomstgerichte en brede kijk op ICT en bijbehorende innovaties.
• Ervaring in/met project- en programmamanagement en overzicht. U kent het aansturing van externen en leveranciers.

Wij bieden:
• Een interessante, uitdagende en dynamische functie
• In een kleinschalige organisatie, waardoor u niet alleen beleidsmakende en adviserende maar ook uitvoerende taken heeft.
• Een professioneel, ervaren, inhoudelijk gedreven multidiscliplinair team


Informatie en sollicitatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Aafke Wortelboer, tel.: 06-46005461 of via het secretariaat tel.: 071-5125068 en info@transparant-leiden.nl
Uw brief en CV graag mailen naar: agwortelboer@gmail.com

N.B.: Transparant vraagt van iedere nieuwe professional een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).Wij zoeken een
LID RAAD VAN BESTUUR
indicatief 20 uur per week

Functie-eisen Lid Raad van Bestuur:
Transparant kent een tweehoofdige Raad van Bestuur met een voorzitter en een lid. De aan te trekken bestuurder heeft de capaciteiten om zowel zorginhoudelijke als bedrijfsmatige bestuurstaken te kunnen uitoefenen. De Raad van Bestuur verdeelt, in overleg met de Raad van Toezicht, onderling de bestuurstaken.

Belangrijke eisen zijn onder andere leidinggevende ervaring hebben, ervaring in de GGZ hebben, BIG geregistreerd zijn, een verbindende rol kunnen spelen, benaderbaar en goed bereikbaar zijn, gericht op samenwerken, kritisch zijn en doorzettingsvermogen hebben. Het is ook belangrijk ervaring te hebben in het omgaan met stakeholders zoals zorgverzekeraars, Cliëntenraad, Inspectie, gemeenten en andere partijen. Deze relaties zijn zeer betekenisvol voor Transparant. Het nieuwe lid moet ruime ervaring hebben en passen bij ons enthousiast en dynamisch team. Het nieuwe lid moet zich committeren aan het unieke karakter van Transparant en bij voorkeur binnen Transparant patiënten behandelen. Dit laatste zal buiten het dienstverband vallen.
Een nieuw lid Raad van Bestuur heeft affiniteit met en is woonachtig in de regio en beschikt over een relevant netwerk of is in staat dit snel op te bouwen.

Wat biedt Transparant:
• Een dienstverband van indicatief 20 uur voor bestuurswerk.
• Een arbeidsovereenkomst conform de modelovereenkomst van NVTZ en NVZD en deelname aan het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Honorering is afhankelijk van ervaring en maximaal de WNT-norm.

De selectiecommissie bestaat uit:
De heer L. van Leersum, voorzitter Raad van Toezicht, de heer L.Wigersma, lid Raad van Toezicht en dr. L. van Londen, voorzitter Raad van Bestuur. Ambtelijke ondersteuning door mr. drs. P. Vermeijs, bestuurssecretaris.

Belangrijkste data in het tijdpad:
1. Sluitingsdatum sollicitaties 1 mei 2020
2. Selectiecommissie nodigt in beginsel 4 kandidaten uit voor een eerste selectiegesprek. Deze gesprekken staan gepland op 15 mei vanaf 13.30 uur en zullen via beeldbellen verlopen, gelet op de huidige situatie rond Covid-19.
3. Het tweede selectiegesprek staat gepland op 29 mei vanaf 9.30 uur, ook via beeldbellen.
4. Er is inspraak vanuit de Cliëntenraad en een afvaardiging van de professionals en medewerkers waarmee de beoogde kandidaat gesprekken voert en waarna geadviseerd wordt over de benoeming.
5. De procedure wordt begin juli afgerond
6. Transparant streeft naar het aantreden van de nieuwe bestuurder op 1 oktober en zoveel eerder als wenselijk en mogelijk is.

Reacties gaarne richten aan vermeijs@transparant-leiden.nl t.a.v. L. van Leersum, voorzitter Raad van Toezicht.
Informatie kunt u, indien nodig, opvragen via P. Vermeijs (vermeijs@transparant-leiden.nl). De heer van Leersum is beschikbaar voor het beantwoorden van eventuele vragen via vermeijs@transparant-leiden.nl. De heer Van Leersum zal u dan terug bellen.