Algemene informatie


Zodra u het aanmeldformulier heeft ingevuld en teruggestuurd heeft samen met de verwijzing van de huisarts, wordt u aangemeld bij het Intaketeam. Het Intaketeam komt wekelijks bijeen op vrijdag.
Er zijn momenteel veel aanmeldingen. Transparant heeft daarom helaas een wachtlijst. Nadat uw aanmelding door het intake team besproken is, wordt u voor behandeling toegewezen aan de behandelaar om wie u of uw huisarts gevraagd heeft, dan wel aan een behandelaar die het meest gespecialiseerd is in het behandelen van uw klachten. Hoewel wij onze uiterste best doen om de wachttijd voor uw behandeling zo klein mogelijk te houden, kunnen we niet voorkomen dat u op een wachtlijst komt. Dit probleem speelt momenteel in de hele GGZ. Wij willen u attenderen op de toenemende hoeveelheid zelfhulpboeken voor uiteenlopende psychische problemen. Veel mensen hebben hier baat bij. Enkele uitgevers van zelfhulpboeken zijn: www.bsl.nl, www.boom.nl, www.hogrefe.nl. Daarnaast kunt u op Internet verschillende zelfhulp-Apps downloaden en zijn er E-health programma's voor uiteenlopende problemen te vinden.

Wachttijden

Hieronder ziet u een weergave van de wachttijden voor de intake. Transparant kent geen wachttijden na de intake, m.a.w. als u een intakegesprek heeft gehad met uw behandelaar, begint uw behandeling direct aansluitend. De wachttijden die hieronder vermeld staan zijn de algemene wachttijden, gebaseerd op de laatste 4 weken. Wachttijden zijn afhankelijk van het soort behandeling dat u nodig heeft, van de behandelaar die u nodig heeft en van uw zorgverzekeraar. Mocht u een voorkeur hebben voor een bepaalde behandelaar, dan kan het zijn dat deze een langere wachttijd heeft. In dat geval kunt u kiezen om te wachten, dan wel om bij een andere therapeut of een andere instelling in behandeling te gaan. Per zorgverzekeraar hebben wij afspraken gemaakt over het aantal mensen dat wij jaarlijks mogen behandelen. Dit wordt eenzijdig door de zorgverzekeraar bepaald. Het gevolg hiervan is dat de wachttijd voor u niet alleen afhankelijk is van wanneer en voor welke behandeling u zich aanmeldt, maar ook van de hoeveelheid zorg die uw zorgverzekering bij Transparant ingekocht heeft.

W1: wachttijd van aanmelding tot intake
W2: wachttijd van intake tot behandeling.
Deze laatste is bij Transparant altijd 0.

Peildatum: 1 mei 2019
Basis GGZ:
W1: 2-4 weken
W2: 0 weken

Specialistische GGZ :
W1: 2-12 weken
W2: 0 weken

De wachttijd voor schematherapie is momenteel langer dan 12 weken. Dit zelfde geldt ook voor de behandeling van genderproblematiek.

We kunnen ons voorstellen dat u de wachttijden te lang vindt. In dat geval kunt u contact opnemen met ons, of met uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen met wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u doorverwijzen naar een ggz-instelling die een kortere wachttijd heeft. Voor schematherapie kunt u ook zoeken op Vereniging voor Schematherapie.

De wachttijden zijn het kortst voor verzekerden van:
Zorg en Zekerheid, PNO, ENO, ONVZ, ASR, DSW, en alle labels van VGZ. Deze verzekeraars hebben voldoende zorg ingekocht voor de verzekerden die op de wachtlijst staan.

Contracten

Transparant heeft met alle zorgverzekeraars een contract, maar we zijn als instelling gebudgetteerd. Dit betekent dat de zorgverzekeraars bepalen hoeveel zorg we per jaar mogen leveren. Sommige contracten zijn groter dan andere. Wachttijden kunnen te maken hebben met de hoeveelheid behandelruimte die een zorgverzekeraar voor zijn verzekerden heeft ingekocht.

Op dit moment is het omzetmaximum voor CZ/Delta Lloyd en Ohra voor 2019 bereikt. We hebben hen dit laten weten.

Wat kunt U doen, als u op de wachtlijst staat en dringend behandeling nodig heeft en verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarvan het omzetmaximum is bereikt:


Het is belangrijk dat U contact opneemt met de afdeling zorgbemiddeling van uw verzekeraar. Uw zorgverzekeraar heeft zorgplicht. Dat betekent dat zij zich zullen inspannen om u te helpen een spoedige behandeling te vinden. Hieronder vindt u een aantal telefoonnummers en email adressen van zorgverzekeraars, waarvoor Transparant op dit moment geen of niet veel financiele ruimte meer heeft.

Voor CZ/Ohra/Delta Lloyd is dat tel.: (013) 5949110 en via Zorgadvies CZ