VacaturesWij zoeken een
KLINISCH PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT /GZ-PSYCHOLOOG M/V (voor o.a. Schematherapie)
16 uur of meer per week

De functie:
• Het geven van individuele en groepstherapieën
• U levert als eindverantwoordelijk hoofdbehandelaar of medebehandelaar een bijdrage aan het multidisciplinaire team

Wij vragen:
• Een registratie als klinisch psycholoog en/of psychotherapeut en/of GZ-psycholoog
• Ervaring met het werken met stemmingsstoornissen, angststoornissen en persoonlijkheidsproblematiek
• Een teamspeler die goed kan samenwerken
• Affiniteit met en er ervaring in schematherapie

Wij bieden:
• Een interessante, uitdagende en blijvend dynamische functie
• Een professioneel, ervaren, inhoudelijk gedreven multidiscliplinair team

Informatie en sollicitatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Aafke Wortelboer, tel.: 06-46005461 of via het secretariaat tel.: 071-5125068 en info@transparant-leiden.nl
Uw brief en uitgebreid CV graag mailen naar: agwortelboer@gmail.com

N.B.: Transparant vraagt van iedere nieuwe professional een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).


Wij zijn op zoek naar een Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige M/V


De functie:
• Voeren van gesprekken met cliënten, verzamelen van gegevens ten behoeve van diagnostiek en indicatiestelling.
• Formuleren van de hulpvraag, samen met de cliënt.
• Leveren van een belangrijke bijdrage aan het opstellen van behandelplannen en het bespreken daarvan met de cliënten en binnen het multidisciplinair overleg.
• Behandelen, begeleiden en ondersteunen van cliënten en het systeem daarbij betrekken.
• Afstemmen van de zorg met andere instanties, bemiddelen bij opname en verwijzing. Vervullen van een consultatieve rol en een signalerende functie op alle levensgebieden.
• Verrichten van de behandeling en begeleiding volgens afgesproken kwaliteitseisen.
• Werken volgens de productienormering en zorgdragen voor tijdige en correcte registratie en verslaglegging in het EPD.
• Verrichten van verpleegkundige handelingen. Vervullen van een signalerende en controlerende rol inzake medicatiegebruik.
• Onderhouden van de nodige contacten met (huis)artsen en psychiaters.
• Geven van advies, consultatie en dienstverlening aan professionele hulpverleners binnen en buiten de instelling.

Wij vragen:
• U hebt een afgeronde opleiding SPV of bent bezig deze opleiding af te ronden. Bij voorkeur heeft u enkele jaren ambulante werkervaring.
• U heeft affiniteit met cliënten met ernstige psychiatrische problemen.
• U heeft kennis van en ervaring met diverse behandel- en begeleidingsmethodieken, dan wel de bereidheid om u daarin te scholen. • U heeft een herstel-, klant- en resultaatgerichte attitude gebaseerd op multidisciplinaire samenwerking.
• U heeft goede communicatieve- en computervaardigheden.
• U bent in staat om onder druk en in risicosituaties, weloverwogen en daadkrachtig te kunnen prioriteren en te handelen en indien nodig tijdig hulp en afstemming te zoeken met de regiebehandelaar.
• U bent in staat om (pro)actief en constructief contact te leggen met de doelgroep en dit contact te onderhouden.
• U bent in staat eigen grenzen te bewaken.
• U beschikt over een flexibele en creatieve instelling.
• U heeft gevoel voor humor, u bent positief ingesteld en u bent een vriendelijke en coöperatieve collega.
• U kunt zowel goed in teamverband als zelfstandig werken.
• U bent in het bezit van rijbewijs en eigen vervoer. Dit is noodzakelijk in verband met het ambulante karakter van de functie.

Wij bieden:
• Een interessante, uitdagende en blijvend dynamische functie
• Een professioneel, ervaren, inhoudelijk gedreven multidiscliplinair team

Informatie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Aafke Wortelboer, tel.: 06-46005461 of via het secretariaat tel.: 071-5125068 en info@transparant-leiden.nl
Uw brief en uitgebreid CV graag mailen naar: agwortelboer@gmail.com