VacaturesProfiel organisatie

Transparant, Centrum voor GGZ, is een jonge, kleinschalige GGZ-instelling zonder winstoogmerk, die gesticht is door ervaren professionals.
Transparant Next, ook een stichting zonder winstoogmerk, heeft als doel de ondersteuning van de GGZ in de huisartsenpraktijk. Transparant Next is nauw betrokken bij de huidige ontwikkelingen in de GGZ, zoals de Juiste Zorg op de Juiste Plaats. Zowel Transparant als Transparant Next hebben kwaliteit van zorg als hoogste doel in het vaandel staan.

Bij Transparant werken in totaal 40 professionals waaronder psychiaters, psychologen, psychotherapeuten, maatschappelijk werkenden en verpleegkundigen, die zorg dragen voor patiënten met psychiatrische stoornissen en hun naasten. Zij doen dit met aandacht voor het individuele, met toewijding en respect, gebaseerd op gestandaardiseerde, evidence-based behandelingen volgens de richtlijnen. Daarnaast is er een kleine ondersteunende staf. We bedienen zo’n 800 à 900 cliënten per jaar.

Zowel voor patiënten als voor de professionals wordt in deze tijden van verandering en bezuiniging een veilig behandelklimaat geschapen. De dagelijkse gang van zaken van Transparant wordt aangestuurd door de Raad van Bestuur waarbij soberheid in de financiële huishouding een belangrijk aandachtspunt is. Het is een collegiaal bestuur met onderlinge taakverdeling en gezamenlijke verantwoordelijkheid. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.Wij zoeken een
KINDERPSYCHIATER
4 uur per week voor consultatie aan huisartsen

Informatie en sollicitatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Liesbeth van Londen, tel.: 06-25371612 of via het secretariaat tel.: 071-5125068 en info@transparant-leiden.nl

N.B.: Transparant vraagt van iedere nieuwe professional een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
Wij zoeken een
KLINISCH PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT /GZ-PSYCHOLOOG M/V (voor o.a. Schematherapie)
8-16 uur of meer per week

De functie:
• Het geven van individuele en groepstherapieën
• U levert als eindverantwoordelijk hoofdbehandelaar of medebehandelaar een bijdrage aan het multidisciplinaire team

Wij vragen:
• Een registratie als klinisch psycholoog en/of psychotherapeut en/of GZ-psycholoog
• Ervaring met het werken met stemmingsstoornissen, angststoornissen en persoonlijkheidsproblematiek
• Een teamspeler die goed kan samenwerken
• Affiniteit met en er ervaring in schematherapie

Wij bieden:
• Een interessante, uitdagende en blijvend dynamische functie
• Een professioneel, ervaren, inhoudelijk gedreven multidiscliplinair team

Informatie en sollicitatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Aafke Wortelboer, tel.: 06-46005461 of via het secretariaat tel.: 071-5125068 en info@transparant-leiden.nl
Uw brief en uitgebreid CV graag mailen naar: agwortelboer@gmail.com

N.B.: Transparant vraagt van iedere nieuwe professional een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Wij zoeken een
PROJECTMANAGER ICT en SYSTEEMBEHEERDER
8-16 uur per week

De functie:
Als projectmanager ICT geeft u leiding aan en bent u eindverantwoordelijk voor de strategische beleidsvorming op ICT gebied en de bijbehorende aansturing, ontwikkeling, dienstverlening en resultaten. Verder bent u de sparringpartner en adviseur richting het bestuur, de professionals en medewerkers.
Wij zoeken:
Een projectmanager ICT met ervaring in de zorg. U heeft een sterke en heldere visie op ICT (mogelijkheden) en weet deze uit te dragen en neer te zetten binnen Transparant.
• Een opleiding op academisch niveau en ruime ervaring in een soortgelijke integraal verantwoordelijke managementpositie binnen een complexe organisatie.
• Organisatiesensitief, uitstekend in staat om constructief samen te werken met (medische) professionals in de GGZ.
• Een toekomstgerichte en brede kijk op ICT en bijbehorende innovaties.
• Ervaring in/met project- en programmamanagement en overzicht. U kent het aansturing van externen en leveranciers.

Wij bieden:
• Een interessante, uitdagende en dynamische functie
• In een kleinschalige organisatie, waardoor u niet alleen beleidsmakende en adviserende maar ook uitvoerende taken heeft.
• Een professioneel, ervaren, inhoudelijk gedreven multidiscliplinair team


Informatie en sollicitatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Aafke Wortelboer, tel.: 06-46005461 of via het secretariaat tel.: 071-5125068 en info@transparant-leiden.nl
Uw brief en CV graag mailen naar: agwortelboer@gmail.com

N.B.: Transparant vraagt van iedere nieuwe professional een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).