VacaturesProfiel organisatie

Transparant, Centrum voor GGZ, is een jonge, kleinschalige GGZ-instelling zonder winstoogmerk, die gesticht is door ervaren professionals.
Transparant Next, ook een stichting zonder winstoogmerk, heeft als doel de ondersteuning van de GGZ in de huisartsenpraktijk. Transparant Next is nauw betrokken bij de huidige ontwikkelingen in de GGZ, zoals de Juiste Zorg op de Juiste Plaats. Zowel Transparant als Transparant Next hebben kwaliteit van zorg als hoogste doel in het vaandel staan.

Bij Transparant werken in totaal 40 professionals waaronder psychiaters, psychologen, psychotherapeuten, maatschappelijk werkenden en verpleegkundigen, die zorg dragen voor patiënten met psychiatrische stoornissen en hun naasten. Zij doen dit met aandacht voor het individuele, met toewijding en respect, gebaseerd op gestandaardiseerde, evidence-based behandelingen volgens de richtlijnen. Daarnaast is er een kleine ondersteunende staf. We bedienen zo’n 800 à 900 cliënten per jaar.

Zowel voor patiënten als voor de professionals wordt in deze tijden van verandering en bezuiniging een veilig behandelklimaat geschapen. De dagelijkse gang van zaken van Transparant wordt aangestuurd door de Raad van Bestuur waarbij soberheid in de financiële huishouding een belangrijk aandachtspunt is. Het is een collegiaal bestuur met onderlinge taakverdeling en gezamenlijke verantwoordelijkheid. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.Wij zoeken een
PSYCHIATER en een KINDERPSYCHIATER M/V
voor behandeling van volwassenen, resp. kinderen en jeugdigen en voor consultatie aan huisartsen

Informatie en sollicitatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dr. L. van Londen, tel.: 06-25371612 of via het secretariaat tel.: 071-5125068 en info@transparant-leiden.nl

N.B.: Transparant vraagt van iedere nieuwe professional een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).Wij zoeken een
KLINISCH PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT /GZ-PSYCHOLOOG M/V (voor o.a. Schematherapie)
8-16 uur of meer per week

De functie:
• Het geven van individuele en groepstherapieën
• U levert als eindverantwoordelijk hoofdbehandelaar of medebehandelaar een bijdrage aan het multidisciplinaire team

Wij vragen:
• Een registratie als klinisch psycholoog en/of psychotherapeut en/of GZ-psycholoog
• Ervaring met het werken met stemmingsstoornissen, angststoornissen en persoonlijkheidsproblematiek
• Een teamspeler die goed kan samenwerken
• Affiniteit met en er ervaring in schematherapie

Wij bieden:
• Een interessante, uitdagende en blijvend dynamische functie
• Een professioneel, ervaren, inhoudelijk gedreven multidiscliplinair team

Informatie en sollicitatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mw. Y. Noij, tel.: 06-14920200 of via het secretariaat tel.: 071-5125068 en info@transparant-leiden.nl
Uw brief en uitgebreid CV graag mailen naar: ynoij@transparant-leiden.nl

N.B.: Transparant vraagt van iedere nieuwe professional een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).Wij zoeken een KWALITEITSMEDEWERKER (M/V)


Transparant zoekt een kwaliteitsmedewerker (8 – 12 uur per week, werkdagen in overleg) die de organisatie adviseert en ondersteunt bij de verdere ontwikkeling, borging en toetsing van het kwaliteitsbeleid binnen de organisatie. Transparant werkt met een gecertificeerd kwaliteitssysteem volgens de HKZ.

De functie:
• Het ondersteunen en adviseren van het bestuur ten aanzien van het kwaliteitsbeleid en het opstellen en uitvoeren van een kwaliteitsjaarplan.
• Het verwerken van correcties op kwaliteitsdocumenten en communicatie hierover naar de organisatie.
• Het ondersteunen en adviseren van het bestuur bij het onderhouden van het kwaliteitssysteem.
• Het zorgdragen voor plaatsing van (geactualiseerde) kwaliteitsdocumenten op de cloud.
• Het implementeren van een systeem voor beheer en toegang tot kwaliteitsdocumenten.
• Het in overleg met het bestuur en Clientenraad verder ontwikkelen en verbeteren van meetmethoden ten behoeve van het kwaliteitssysteem, zoals cliënttevredenheidsonderzoeken, en het uitvoeren daarvan.
• Het signaleren en controleren of alle werkzaamheden worden uitgevoerd zoals beschreven in het kwaliteitshandboek en het rapporteren van de bevindingen aan het bestuur.
• Het signaleren van knelpunten binnen de organisatie die voortvloeien uit audits, klachten- en VIM registraties, het maken van probleem- en procesanalyses en het opstellen van beleidsvoorstellen.
• Het ondersteunen en coördineren van de uitvoering van interne en externe audits en het implementeren van verbetervoorstellen.


Wij vragen:
• U heeft minimaal een HBO-opleiding, eventueel aangevuld met relevante cursussen. U kunt goed zelfstandig werken en je kunt reflecteren op eigen handelen.
U bent nauwgezet en werkt secuur.
U heeft affiniteit met de zorg en de GGZ
Kennis van de HKZ-norm is een pré.
U wordt van harte uitgenodigd om te solliciteren. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Mw. Y. Noij, Directeur Zorg, tel.nr: 06-14920200. U kunt uw sollicitatie mailen naar Transparant, Centrum voor GGZ t.a.v. Mw. Y. Noij, ynoij@transparant-leiden.nl.


ARTS-ONDERZOEKER (M/V)

Het CHDR heeft een promotieplaats; kijk voor meer informatie op https://chdr.nl/careers/arts-onderzoeker-psychofarmacologie-promotieplaats